STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA - BLOG

Willsen / Blog

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – temat rzeka, w którym o każdym wątku można by napisać oddzielną książkę…
Czy uda się nam w przystępny sposób poruszyć te często niełatwe kwestie? Sprawdź – zapraszamy do lektury!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – przyspieszyć proces?

Zacznijmy od tego, iż proces w sądzie kościelnym I Instancji nie powinien przekroczyć roku, zaś w II Instancji połowy tego czasu. Naturalnie są to tylko ramy umowne, gdyż nie można przecież kosztem niedostatecznego zbadania sprawy czynić zadość owym granicom czasowym. Pojawia się stąd pytanie – czy można przyspieszyć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Aby udzielić odpowiedzi, warto [...]

Przez | 29 kwietnia 2016|

Skarga powodowa – jak napisać?

Obecnie zajmiemy się tematem skargi powodowej, czyli pozwu, powództwa. Od tego kroku tak naprawdę zaczyna się dla Strony/Stron kościelny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zwany również procesem o orzeczenie nieważności małżeństwa. Sąd kościelny ≠ Sąd cywilny Istotą skargi powodowej jest prośba o stwierdzenie nieważności małżeństwa z konkretnego tytułu, bądź tytułów, czyli powodów. Naturalnie nie ma wymogu, aby [...]

Przez | 4 kwietnia 2016|

Rozwód kościelny – gdy chcesz rozdrażnić księdza…

Rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa, unieważnienie ślubu kościelnego… Różnie zwykło się nazywać to, co w prawie kanonicznym określa się jako stwierdzenie nieważności małżeństwa. Duszpasterze są na tym punkcie bardzo czuli ze względu na szerzącą się wokół kulturę rozwodową, a także naciski na Kościół, by złagodził swoje nauczanie w tej kwestii. W myśl doktryny katolickiej (opartej o Pismo Święte [...]

Przez | 16 marca 2016|

Adwokat kościelny – czy to w ogóle potrzebne?

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zwanym także błędnie unieważnieniem małżeństwa czy rozwodem kościelnym – na wzór procesu cywilnego – bierze udział adwokat kościelny. Artykuł ten przybliży nam tematykę związaną z ową postacią oraz pozwoli odpowiedzieć na pytanie - jaka jest jego rola i czy może być on rzeczywiście pomocny. Kanoniczny Sherlock Holmes Pierwszym zadaniem adwokata kościelnego [...]

Przez | 1 marca 2016|