Rozwód kościelny – gdy chcesz rozdrażnić księdza…

Przez | 16 marca 2016|

Rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa, unieważnienie ślubu kościelnego… Różnie zwykło się nazywać to, co w prawie kanonicznym określa się jako stwierdzenie nieważności małżeństwa. Duszpasterze są na tym punkcie bardzo czuli ze względu na szerzącą się wokół kulturę rozwodową, a także naciski na Kościół, by złagodził swoje nauczanie w tej kwestii. W myśl doktryny katolickiej (opartej o Pismo Święte i Tradycję), małżeństwo sakramentalne jest nierozerwalne z ustanowienia Bożego. Jakkolwiek by się to komuś nie podobało, Kościół – [...]