Arletta Bolesta

Willsen / Archiwum dla Arletta Bolesta
Arletta Bolesta

O autorze Arletta Bolesta

Adwokat kościelny, doktor teologii, magister lic. prawa kanonicznego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną istotnych przymiotów i elementów małżeństwa realizowanych według norm prawa kanonicznego i cywilnego, a także pastoralno-prawnym aspekcie obowiązków i prawach rodziców w zakresie nauczycielskiego oraz uświęcającego zadania Kościoła. Autorka książki „Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Kompendium dla katolików” oraz ponad 190 krótkich artykułów z dziedziny prawa kanonicznego, w tym prawa małżeńskiego.
29 04, 2016

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – przyspieszyć proces?

Przez | 29 kwietnia 2016|

Zacznijmy od tego, iż proces w sądzie kościelnym I Instancji nie powinien przekroczyć roku, zaś w II Instancji połowy tego czasu. Naturalnie są to tylko ramy umowne, gdyż nie można przecież kosztem niedostatecznego zbadania sprawy czynić zadość owym granicom czasowym. Pojawia się stąd pytanie – czy można przyspieszyć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Aby udzielić odpowiedzi, warto rozróżnić w kościelnym procesie małżeńskim to, co zależy do samej Strony/Stron, od tego, co już nie pozostaje w [...]

4 04, 2016

Skarga powodowa – jak napisać?

Przez | 4 kwietnia 2016|

Obecnie zajmiemy się tematem skargi powodowej, czyli pozwu, powództwa. Od tego kroku tak naprawdę zaczyna się dla Strony/Stron kościelny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zwany również procesem o orzeczenie nieważności małżeństwa. Sąd kościelny ≠ Sąd cywilny Istotą skargi powodowej jest prośba o stwierdzenie nieważności małżeństwa z konkretnego tytułu, bądź tytułów, czyli powodów. Naturalnie nie ma wymogu, aby strona powodowa używała specjalistycznego sformułowania odnośnie przyczyny prawnej/przyczyn prawnych, konieczne jest jednak, aby powództwo było zasadne. Zasadność tę [...]

1 03, 2016

Adwokat kościelny – czy to w ogóle potrzebne?

Przez | 1 marca 2016|

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zwanym także błędnie unieważnieniem małżeństwa czy rozwodem kościelnym – na wzór procesu cywilnego – bierze udział adwokat kościelny. Artykuł ten przybliży nam tematykę związaną z ową postacią oraz pozwoli odpowiedzieć na pytanie - jaka jest jego rola i czy może być on rzeczywiście pomocny. Kanoniczny Sherlock Holmes Pierwszym zadaniem adwokata kościelnego jest napisanie skargi powodowej, względem odpowiedzi na nią, jest to tzw. skarga wzajemna. Czynność ta zdaje się być [...]