DOTARŁEŚ DO CELU

Witaj na stronie Kancelarii Prawnej Willsen. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa lub innych związanych z prawem kanonicznym, Twoje poszukiwania zakończyły się właśnie sukcesem.

TWOJE MIEJSCE

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa to ważny krok w uporządkowaniu sytuacji życiowej. Gratulujemy Ci siły i determinacji! Będzie nam miło przedstawić naszą ofertę oraz roztoczyć nad Tobą kompleksową opiekę prawną.

NOWA DROGA

Być może szukałeś już informacji na własną rękę, a mimo to wciąż czujesz się zagubiony. Brakuje Ci specjalisty, kogoś doświadczonego w kontaktach z urzędami kościelnymi, a jednocześnie bliskiego. Kogoś, kto stałby po Twojej stronie. Wtedy pojawiamy się my.

NASZA OFERTA

Niezależnie od tego, czy prowadzimy Twoją sprawę od początku, czy powierzyłeś nam ją w późniejszym czasie, jesteśmy w pełni gotowości. Świadczymy kompleksowe usługi prawne na każdym etapie procesu kościelnego, w kraju i zagranicą.

PIERWSZY KROK

Najważniejszy już za Tobą! Twoja motywacja, by pójść nową drogą życia, to punkt startowy dla naszej współpracy. Zobacz, jak może ona przebiegać.

1. INFORMACJE

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie. Szczególnie polecamy działy Proces, FAQ oraz BLOG, w których znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

2. POWODY NIEWAŻNOŚCI

Twoja wiedza jest równie ważna jak nasza. Przeczytaj artykuł Stwierdzenie nieważności małżeństwa – co warto wiedzieć?, aby uzyskać informacje, dotyczące powodów nieważności małżeństwa.

3. FAKTOGRAFIA

Faktografia to bardzo ważny dokument dla naszej dalszej pracy. Na podstawie spisanych przez Ciebie informacji możemy ustalić punkty zaczepienia, które mogą dać podstawę do procesu.

4. KONSULTACJA

To właśnie powyższe punkty zaczepienia wymagają najczęściej dokładniejszego omówienia. Podczas konsultacji wstępnej mamy okazję doprecyzować wszystkie szczegóły.

5. ZAKRES WSPÓŁPRACY

Jeżeli sprawa kwalifikuje się do wszczęcia procesu, ustalamy wspólnie formę i warunki współpracy, po czym niezwłocznie podejmujemy działanie.

6. POZOSTAJEMY W KONTAKCIE

W trakcie czynności przygotowawczych do procesu, jak i podczas jego trwania pozostajemy w stałym kontakcie mailowym, telefonicznym lub osobistym.

PROCES

Wyruszając w drogę, ważny jest nie tylko cel, lecz także sposób, w jaki się do niego dotrze. Chcemy, abyś zawsze wiedział, na jakim etapie jesteśmy i jaki będzie następny krok.

WPROWADZENIE SPRAWY

Złożenie skargi powodowej

Proces rozpoczyna sporządzenie skargi powodowej, przedstawiającej informacje oraz środki dowodowe, dające podstawę do uznania, iż skarga jest zasadna. Sąd może ją przyjąć lub odrzucić, czemu przysługuje rekurs, czyli odwołanie.

Odpowiedź na skargę

Strona pozwana, jeżeli decyduje się na czynny udział w procesie, przedstawia pisemnie swoją wersję historii związku. Może również wnieść skargę wzajemną, czyli wskazać na powody nieważności małżeństwa po stronie przeciwnej.

Zawiązanie sporu

Sąd, zapoznawszy się ze stanowiskiem obu stron, dokonuje zawiązania sporu, czyli określa, co będzie w procesie udowadniane. Informuje również strony o innych aspektach procesów (np. skład osobowy trybunału).

KONTYNUACJA PROCESU

Dowodzenie

Strony składają swoje zeznania oraz przedkładają inne dowody, np. zeznania świadków, dokumenty, ekspertyzy. Sąd może zlecić akredytowanym biegłym wydanie opinii w danej sprawie.

Publikacja akt

Po zebraniu wszystkich dowodów, strony – w różnym czasie – mogą zapoznać się z dokumentacją procesową, pisemnie ustosunkować się do materiału dowodowego oraz złożyć wniosek o jego uzupełnienie.

Głos Obrońcy Węzła Małżeńskiego

Jeżeli strony nie zgłaszają nowych dowodów, swoją opinię wyraża Obrońca Węzła Małżeńskiego, czyli urzędnik uwypuklający argumenty przemawiające za stwierdzeniem ważności małżeństwa. Strony mogą pisemnie odnieść się do jego uwag.

ZAKOŃCZENIE SPRAWY

Dyskusja sprawy

Całość zebranego materiału trafia pod obrady sędziów (zazwyczaj trzech), którzy w drodze głosowania decydują, czy w sprawie przedstawiono wystarczające dowody pozwalające orzec nieważność małżeństwa.

Ogłoszenie wyroku

Wyrok przedstawia odpowiedź na pytanie, czy udowodniono istnienie przeszkody, o której była mowa w zawiązaniu sporu. Jeżeli zapadł wyrok pozytywny, a żadna ze stron ani Obrońca Węzła Małżeńskiego nie zgłaszają apelacji, staje się on prawomocny.

Ewentualne środki odwoławcze

Jeżeli zapadł wyrok za ważnością małżeństwa, strony mogą apelować do II instancji. W przypadkach określonych przez prawo istnieje możliwość wniesienia skargi o nieważność wyroku, przywrócenie do stanu poprzedniego lub wprowadzenie nowej sprawy.

ZESPÓŁ

Znajomość prawa kanonicznego to nie wszystko. Dzięki dyplomom z zakresu nauk teologicznych doskonale rozumiemy, jak sądy kościelne pojmują małżeństwo. Potrafimy mówić wspólnym językiem oraz współdziałać na jednej płaszczyźnie.

Arleta Bolesta

DR ARLETTA BOLESTA

ADWOKAT KOŚCIELNY

Doktor teologii, magister lic. prawa kanonicznego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Czytaj więcej >

Andrzej Kostecki OP

O. ANDRZEJ KOSTECKI OP

ADWOKAT KOŚCIELNY

Magister lic. prawa kanonicznego, magister teologii. Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Czytaj więcej >

Adwokat RR

KS. DR ADAM S. ORNATEK

ADWOKAT ROTY RZYMSKIEJ

Doktor prawa kanonicznego, magister teologii. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Posiada dyplom adwokata RR.
Czytaj więcej >

Łukasz Ołtuszewski

ŁUKASZ OŁTUSZEWSKI

PEŁNOMOCNIK PROCESOWY

Magister teologii, licencjat rzymski z teologii prawa kanonicznego. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Czytaj więcej >

Ewa Kordyjak-Starczewska

DR EWA KORDYJAK-STARCZEWSKA

SPECJALISTA PSYCHIATRA

Doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra. Występuje jako biegła w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Czytaj więcej >

Opiekun Klienta

BARTOSZ JULKOWSKI

OPIEKUN KLIENTA

Absolwent Politechniki Gdańskiej, obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Odpowiedzialny za opiekę nad Klientami oraz prowadzenie spraw formalno-administracyjnych.

Nasz zespół wspierają również inni prawnicy i specjaliści, których zapraszamy do współpracy przy wybranych sprawach.

CENNIK

Powstało wiele mitów na temat kosztów związanych z prowadzeniem spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Chcemy, byś miał pełną świadomość i wolność wyboru w tej kwestii.

Podstawowy koszt procesu stanowi opłata sądowa, uzależniona od cennika danego trybunału. Korzystanie z usług innych podmiotów (kancelarii, adwokatów czy pełnomocników) nie jest niezbędne do rozpoczęcia ani dalszego prowadzenia sprawy. Sądy kościelne dokładają starań, by we własnym zakresie zapewnić petentom opiekę prawną lub wskazać właściwe ku temu osoby.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszej pomocy, zapraszamy do zapoznania się z zakresem poszczególnych pakietów oraz usług dodatkowych. Istnieje możliwość negocjacji cen, jak również płatności ratalnej. Podane ceny zawierają podatek VAT. Każda transakcja potwierdzana jest stosownym dokumentem księgowym (paragon/faktura).

Konsultacja wstępna

 • Konsultacja telefoniczna / mailowa / osobista
 • bez opłat

Pakiet podstawowy

 • Zebranie faktografii
 • Redakcja skargi powodowej
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów
 • 1200

Pakiet standardowy

 • Zebranie faktografii
 • Redakcja skargi powodowej
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów
 • Pomoc w doborze środków dowodowych
 • Redakcja pism procesowych, konsultacje w zakresie procesu
 • Kompleksowa asystencja przy sprawie w charakterze doradcy
 • 3000

Pakiet pełny

 • Zebranie faktografii
 • Redakcja skargi powodowej
 • Pomoc w skompletowaniu dokumentów
 • Pomoc w doborze środków dowodowych
 • Redakcja pism procesowych, konsultacje w zakresie procesu
 • Reprezentowanie przed sądem w roli pełnomocnika lub adwokata
 • wycena indywidualna

Działania apelacyjne

 • Analiza dostępnego materiału z I instancji
 • Sporządzenie apelacji
 • Pomoc w doborze nowych środków dowodowych

_

wycena indywidualna

Konsultacja specjalistyczna

 • Niezależna ekspertyza psychologiczna lub psychiatryczna, jako materiał pomocniczy przed rozpoczęciem procesu, podczas jego trwania lub przy składaniu apelacji

_

do 500 zł

Usługi procesowe

 • Pomoc w trakcie procesu, nie asystując w nim od początku

_

wycena indywidualna

Mamy świadomość, iż pomoc przy tak delikatnych i ważnych sprawach nie może zależeć od czyjejś majętności. Elastyczny cennik pozwala nam równoważyć bilans kosztów, umożliwiając wsparcie najbardziej potrzebujących poprzez działanie pro publico bono.

Kancelaria nie pobiera opłat za świadczone usługi od osób w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo, prowadząc sprawę w takim przypadku, wnioskuje również do sądu o obniżenie lub umorzenie kosztów procesowych.

KONTAKT

Kancelaria Prawna Willsen świadczy swoje usługi na terenie całej Polski i zagranicą. Pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Zapytanie

   FAQ | BLOG

Mamy świadomość, że sprawy związane ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa nie należą do łatwych, ani oczywistych, dlatego pragniemy dzielić się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem.

Treść niniejszej strony ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.